Farmhouse Renovation Stairhall

Tour the multi-functional stairhall in the 2012 Farmhouse Restoration Idea House.