Farmhouse Renovation Stairhall

Farmhouse Renovation Stairhall
Tour the multi-functional stairhall in the 2012 Farmhouse Restoration Idea House.