Abercorn Place Kitchen Tour
Tour the kitchen of the 2010 Georgia Idea House.