Abercorn Place Kitchen Tour

Tour the kitchen of the 2010 Georgia Idea House.